Realizacje firmy geologicznej GEOTECH z Krakowa

Od 2001 roku wykonaliśmy opracowania geologiczne dla potrzeb PBW dróg, mostów, linii kolejowych i obiektów w zakresie ekspertyz geotechnicznych, projektów prac geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskich, dokumentacji hydrogeologicznych i studiów geologicznych oraz nadzory geologiczne budów wykonane dla:

 • NADZORY GEOLOGICZNE i GEOTECHNICZNE:
 • przebudowa drogi krajowej nr 1 Skoczów – Cieszyn
 • modernizacja drogi krajowej nr 4 Kraków – Tarnów
 • nadzór geologiczny na budowie mostu drogowego w Tymbarku, w ciągu drogi krajowej nr 28
 • nadzór geologiczny przy zabezpieczaniu osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków – Tarnów, w miejscowości Sułków
 • nadzór geologiczny przy zabezpieczeniu osuwiska korpusu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7, odcinek Zabornia – Jabłonka
 • nadzór geologiczny i geotechniczny dla przebudowy 3 obiektów mostowych w/c drogi wojewódzkiej nr 957, w miejscowości Zubrzyca Górna
 • nadzór geologiczny przy zabezpieczaniu osuwiska na linii kolejowej nr 91, Szarów, Rzezawa – Jodłówka, Sterkowiec
 • nadzór geologiczny przy zabezpieczaniu osuwiska na linii kolejowej nr 95, Kraków Mydlniki – Podłęże
 • nadzór geologiczny i wykonywanie badań odbiorowych gruntów, analizy laboratoryjne przydatności gruntów do wbudowania dla zadania przebudowa obiektów inżynieryjnych i zabezpieczenie podtorza na czynnych osuwiskach, linia nr 71 Ocice – Rzeszów
 • nadzór geologiczny i wykonywanie badań odbiorowych gruntów dla zadania modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową, etap II przebudowa układu torowego na Stacji Kolbuszowa
 • nadzór geologiczny i geotechniczny dla modernizacji linii E – 65, odcinek Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie
 • nadzór geologiczny i geotechniczny, wykonywanie badań odbiorowych gruntów, analizy geochemiczne i petrograficzne dla zadania modernizacja linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów, etap II
 • nadzór geologiczny i geotechniczny, wykonywanie badań geotechnicznych, analiz geochemicznych, mineralogicznych i petrograficznych gruntów i tłucznia dla zadania modernizacja linii kolejowej nr E – 65, szlak Gołotczyzna – Ciechanów
 • nadzór geologiczny i badania geotechniczne w związku z budową mostu nad potokiem Dłubnia, w miejscowości Zerwana, w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 649 + 597
 • nadzór geologiczny i badania geotechniczne w związku z budową mostu nad potokiem Malejówka, w miejscowości Malejówka, w ciągu drogi krajowej nr 28, w km 59 + 735
 • nadzór geologiczny i badania geotechniczne w związku z budową mostu nad potokiem Głogoczówka, w miejscowości Głogoczów, w ciągu drogi krajowej nr 52, w km 72 + 713
 • nadzór geologiczny i badania geotechniczne w związku z budową mostu na rzece Skawa, w miejscowości Osielec, w ciągu drogi krajowej nr 28, w km 52 + 414
 • nadzór geologiczny i wykonywanie badań geotechnicznych gruntów przy przebudowie toru nr 6 i 8 oraz dwukrawędziowego peronu nr 3, linia kolejowa nr 1, Stacja Koluszki
 • nadzór geologiczny i wykonywanie badań geotechnicznych gruntów przy modernizacji wiaduktu kolejowego w km 271 + 771, linia nr 8 Warszawa – Kraków, szlak Tunel – Miechów, w miejscowości Pstroszyce
 • obsługa geologiczna budowy, linia kolejowa nr 4, E – 65, Olszamowice – Włoszczowa Pn
 • obsługa geologiczna budowy, linia kolejowa nr 4 – CMK, Knapówka – Psary
 • nadzór geologiczny – budowa mostu na potoku Lepietnica w miejscowości Klikuszowa, w/c DK 47
 • nadzór geologiczny i geotechniczny oraz wykonywanie badań geotechnicznych gruntów przy przebudowie Ronda Ofiar Katynia w Krakowie – przebudowa skrzyżowania ulic Radzikowskiego – Conrada – Armii Krajowej – Jasnogórskiej w Krakowie w okresie 2010 – 2011
 • w latach 2002 – 2006 dla potrzeb GDDKiA, O/Kraków w ramach realizacji stałej umowy wykonywana była pełna obsługa geologiczna, w tym prowadzony był nadzór geologiczny w związku z przygotowywaniem i realizacją inwestycji drogowo – mostowych dla sieci dróg krajowych i autostrad
 • DOKUMENTACJE GEOLOGICZNE:
 • projekt budowlany obiektu mostowego nad potokiem Bysinka, w ciągu drogi krajowej nr 7, w Myślenicach wraz z dojazdami i remontem istniejącej drogi, w km od 695 + 500 do 696 + 300
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska i dokumentacja hydrogeologiczna dla projektu budowy mostu granicznego przez rzekę Poprad wraz z dojazdami, w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek n/Popradem
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w rejonie osuwiska na drodze krajowej nr 49, w miejscowości Jurgów, km 23 + 250
 • ekspertyza geotechniczna dotycząca określenia warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb posadowienia mostu drogowego w Tymbarku, w ciągu drogi krajowej nr 28, km 101 + 755
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlanego obwodnicy miasta Wadowice
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla koncepcji przebudowy skrzyżowania w Rabce – droga krajowa nr 28
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 95 A w Rabce
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlanego mostu na Wiśle w ciągu drogi Koszyce – Szczurowa wraz z drogami dojazdowymi
 • odbudowa 5 mostów drogowych w Palczy i Budzowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlanego obejścia Starego i Nowego Sącza lewym brzegiem Dunajca – etap 1
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlanego mostu Wandy na Wiśle w Krakowie, w ciągu ulic Klasztorna – Półłanki
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska drogi dojazdowe do mostu Wandy na Wiśle w Krakowie, w ciągu ulic Klasztorna – Półłanki
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlanego mostu drogowego w Myślenicach, na potoku Bysinka, skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 967
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlanego mostu drogowego przez rzekę Czarny Dunajec w Chochołowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 959, Sucha Hora – Chochołów
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlanego przebudowy mostu na Bysinie w Myślenicach, w ciągu dr. krajowej nr 7
 • zabezpieczenie osuwiska korpusu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7, odcinek Zabornia – Jabłonka, km 714 + (728 – 764)
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlanego mostu drogowego przez rzekę Rabę, w Rabie Wyżnej, w/c drogi wojewódzkiej nr 958, km 7,0 + 925
 • studium geologiczno – inżynierskie dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S – 19 na odcinku granica województwa lubelskiego – Sokołów Małopolski i Sokołów Małopolski – Stobierno
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlano – wykonawczego przebudowy istniejącego przepustu drogowego na obiekt mostowy w Libertowie, w ciągu drogi krajowej nr 7, km 674 + 504
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlano – wykonawczego przebudowy istniejącego przepustu drogowego na obiekt mostowy w Gaju, w ciągu drogi krajowej nr 7, km 676 + 244
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowlano – wykonawczego przebudowy istniejącego przepustu drogowego na obiekt mostowy w Jaworniku, w ciągu drogi krajowej nr 7, km 692 + 809
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla koncepcji programowej budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 47 w Zakopanem, od ul. Kasprowicza do ul. Powstańców Śląskich
 • ekspertyza geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne dla potrzeb wykonania projektu budowlanego zmiany lokalizacji słupów wysokiego napięcia w Zakopanem, dz. nr 559/3, 606, 319/1 i 383/2
 • ekspertyza geotechniczna dla posadowienia muru oporowego na Stacji Kolejowej Batowice, linia nr 95
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb projektu budowlano:
  • wykonawczego budowy północnego obejścia Krakowa, w ciągu drogi krajowej nr 94, klasy GP (dawniej ekspresowej S – 7), na odcinku Węzeł Radzikowskiego – Węzeł Modlnica
 • dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w skarpie nasypu, linia kolejowa nr 8, Kraków – Warszawa, stacja Łuczyce, km 301 / 700 – 900
 • dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w skarpie nasypu, linia kolejowa nr 8, Kraków – Warszawa, stacja Baranówka, km 304 / 220 – 290
 • dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w skarpie nasypu, linia kolejowa nr 8, Kraków – Warszawa, stacja Zastów, km 306 / 390 – 500
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna dla potrzeb koncepcji budowy Trasy Łagiewnickiej w Krakowie
 • dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy i przebudowy układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla zadania inwestycyjnego – budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla projektów budowlano – wykonawczych:
  • przebudowy przepustu w Spytkowicach, w ciągu drogi krajowej nr 7, km 741 + 388
  • przebudowy przepustu w Orawce, w ciągu drogi krajowej nr 7, km 749 + 840 i km 750 + 262”
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla projektów budowlano – wykonawczych:
  • budowy obiektu mostowego na rzece Kamienica, w miejscowości Nowa Wieś, w/c drogi krajowej nr 75, km 87 + 418
  • budowy obiektu mostowego na rzece Kamienica, w miejscowości Nowa Wieś, w/c drogi krajowej nr 75, km 87 + 656
  • budowy obiektu mostowego na rzece Kamienica, w miejscowości Nowa Wieś, w/c drogi krajowej nr 75, km 89 + 304
  • budowy obiektu mostowego na rzece Kamienica, w miejscowości Roztoka, w/c drogi krajowej nr 75, km 90 + 054
  • budowy obiektu mostowego na rzece Kamienica, w miejscowości Roztoka, w/c drogi krajowej nr 75, km 90 + 488
  • budowy obiektu mostowego na rzece Rudawa, w miejscowości Zabierzów, w/c drogi krajowej nr 79, km 353 + 259
  • budowy obiektu mostowego na rzece Dulówka, w miejscowości Dulowa, w/c drogi krajowej nr 79, km 374 + 680
  • budowy obiektu mostowego na rzece Rudawa, w miejscowości Młoszowa, w/c drogi krajowej nr 79, km 378 + 016
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla potrzeb:
  • dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 52, w km 32 + 931, Andrychów, rzeka Wieprzówka
  • dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 52, w km 67 + 803, Izdebnik, rzeka Skawinka
  • dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 52, w km 71 + 223, Krzywaczka, potok Wiśniowa
  • projektu budowlanego budynku hotelowego w Krakowie, ul. Czerwonego Prądnika
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb dokumentacji projektowej budowy mostu na potoku Srebrnik w miejscowości Nawojowa, w/c drogi krajowej nr 75, km 72 + 382
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla dokumentacji technicznej budowy mostu w Białym Dunajcu, rzeka Biały Dunajec, w/c drogi krajowej nr 47, km 31 + 858