Usługi geologiczne – firma GEOTECH

Przedsiębiorstwo GEOTECH z siedzibą w Krakowie oferuje szeroki zakres usług geologicznych. Zajmujemy się m.in. badaniami laboratoryjnymi gruntów, odwiertami geotechnicznymi oraz sporządzaniem opinii i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dzięki rozległej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu, proponujemy Państwu usługi najwyższej jakości.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą:

 • Geotechniki i geologii inżynierskiej:
 • projekty prac geologicznych
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie
 • dokumentacje, opinie i ekspertyzy geotechniczne dla potrzeb projektowania obiektów budowlanych
 • ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
 • Hydrogeologii:
 • projekty ujęć wód podziemnych
 • projekty odwodnień wykopów budowlanych
 • projekty prac geologicznych
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • operaty wodno – prawne
 • Sozologii i ochrony środowiska:
 • projektowanie i wykonywanie monitoringu wód podziemnych
 • opinie i ekspertyzy dla obiektów uciążliwych dla środowiska
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • Geologicznej obsługi budownictwa:
 • kontrola jakości prowadzonych robót ziemnych
 • odbiory geotechniczne wykopów budowlanych
 • kontrola i odbiory zagęszczeń nasypów
 • badania zagęszczenia i nośności podłoża metodą płyty sztywnej VSS oraz płyty dynamicznej
 • wykonywanie i nadzór prac odwadniających
 • nadzory inwestorskie
 • Prac laboratoryjnych:
 • badania laboratoryjne i polowe gruntów
 • analizy chemiczne i bakteriologiczne wód podziemnych
 • analizy gruntów i skał w zakresie geochemicznym, mineralogicznym, petrograficznym

Roboty i prace wykonujemy według najnowszych standardów, w oparciu o normy PN – Polskie Normy oraz według PN-EN 1997 – Eurokod 7.

W razie pytań odnośnie oferty naszej firmy geologicznej, serdecznie zapraszamy do kontaktu.